Er worden binnen de Europese primaire pluimvee bedrijven jaarlijks 97 miljoen wrakke of zieke dieren handmatig gedood omdat ze hun economische waarde hebben verloren en/of uit hun lijden moeten worden verlost. Voor Nederland betekent dit ca. 5,54 miljoen vleeskuikens en een kleine 620.000 leghennen

Die uitval is een ongewenst bijverschijnsel en wordt binnen de sector als een intern probleem beschouwd. Het publiek is zich nauwelijks bewust dat het om zulke grote aantallen dieren gaat die geen keuze hebben tussen onnodig leiden en een langzame dood. Bij zulke aantallen is dierenwelzijn is in het geding en de betroffen dieren verdienen meer dan gebagitaliseerd te worden, alsof het om een te verwaarlozen probleem zou gaan.

De Europese Verordening EU 1099/2009 die per 1 januari 2013 binnen alle Europese lidstaten van kracht is geworden. werd in Nederland opgenomen in de wet Houders van Dieren die per 22 augustus 2014 van kracht is geworden.

Deze nieuwe dierenwelzijnswet biedt unieke kansen voor gespecialiseerde pluimvee dierenartsen om een sleutelrol te vervullen in de transformatie van de pluimvee sector.

Share Button