Read full report: Doden van wrakke beesten op het bedrijf

Wrakke dieren op het primaire bedrijf is een probleem omdat meer dan licht zieke dieren niet meer levend mogen worden afgevoerd naar het slachthuis. Alleen gezonde dieren die wrak zijn geworden door een ongeval kunnen na de levende keuring door een dierenarts nog geslacht worden voor humane consumptie. Om onnodig lijden bij wrakke en ernstig zieke dieren te beperken, kunnen de dieren met een schietmasker op het bedrijf door de veehouder zelf worden gedood. De discussie over geschikte dodingsmethoden voor wrakke dieren uitgevoerd door veehouders zal binnenkort weer op beleidsniveau plaatsvinden. Voorbereidend aan deze discussie heeft het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om de beschikbare opties aan dodingmethoden voor varkens, runderen, schapen en geiten op het primaire bedrijf goed in beeld te brengen.

Van de fysieke methoden is het schietmasker de meest efficiënte en effectieve methode in combinatie met verbloeding voor varkens, runderen, schapen en geiten. Gebruik van een rietje in het schietgat is ook een effectieve en snelle dodingsmethode voor wrakke dieren maar is wettelijk verboden voor dieren bestemd voor humane consumptie. De emotionele belasting bij toepassing van het schietmasker is redelijk zwaar. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het lichamelijke contact met het dier en door de zeer abrupte bedwelming van het dier. Misschien speelt ook het confronterende fysieke geweld van het schietmasker hierin een rol. Bij oudere dieren komt daar nog bij dat de beweeglijkheid het toepassen van deze methode bemoeilijkt en dat de effectiviteit van het gebruik van schietmaskers wordt beïnvloed door aanpassingen in relatie tot de grootte van het dier.

Bij de elektrische methoden is alleen de methode elektrocutie toe te passen. Het is een welzijnsvriendelijke, effectieve en efficiënte methode behalve bij kleine dieren. Esthetisch gezien is elektrocutie niet fraai door het optreden van spierkrampen na het intreden van de dood. Een recente ontwikkeling is een mobile unit voor elektrocutie van varkens.

Van de gassen of mixen van gassen is alleen de CO2-methode geschikt voor alle diersoorten behalve voor schapen. Voordelen zijn: het goedkope en exact te doseren gas vanuit cilinders. Ten aanzien van de emotionele aspecten, vaardigheden van de uitvoerder en kans op schade bij de uitvoeder heeft de methode voordelen boven andere gassen. Een probleem is dat bij oplossing van CO2 in water, de dieren een prikkeling in slijmvliezen en ogen krijgen. Dit vermindert het dierenwelzijn. Verbetering is mogelijk door 30% O2 toe te voegen. Intreden van de dood kan langer duren bij gebruik van een mix van CO2 en O2. De effectiviteit bij runderen, schapen en geiten is onbekend.

De methoden waarbij letale injecties worden toegepast, zijn niet geschikt om door de veehouder zelf op het primaire bedrijf uit tevoren. De dierenarts is bij uitvoering van deze methoden namelijk vereist. Door de verplichte aanwezigheid van de dierenarts en de daarbij behorende kosten, zal de veehouder wachten met euthanaseren van een wrak dier tot de dierenarts op het bedrijf komt voor andere taken. Het wrakke dier moet hierdoor langer lijden dan noodzakelijk.

Van de nieuwe methoden lijkt de schuimmethode perspectiefvol. Tot nu toe heeft het onderzoek naar deze methode, uitgevoerd in de Verenigde Staten, zich beperkt tot pluimvee en twee jonge biggen. Verder onderzoek wordt aanbevolen met dieren met hogere lichaamsgewichten en met variabele containers voor het euthanaseren met schuim. De methode scoort goed voor zowel dierenwelzijn, effectiviteit en efficiëntie als emotionele aspecten, vereiste vaardigheden, maar stuit tegen eventuele belemmeringen voor de uitvoerder.

Share

Leave a Reply