Op 28 februari 2003 leidt een onderzoek naar een verhoogde uitval van leghennen bij een pluimveebedrijf in de Gelderse Vallei tot een ernstige verdenking van klassieke vogelpest. Het bleek al snel een van de grootste uitbraken van vogelpest binnen Europa te zijn. Zowel de pluimvee sector als wel de overheid werden voor een schier onmogelijke opgave gesteld deze uitbraak onder controle te krijgen. Dit evaluatie rapport verschaft inzicht in de aanpak en het verloop van de AI-crisis in Nederland.

Share

Leave a Reply