In Nederland worden jaarlijks 45 miljoen eendagshaantjes van legrassen gedood. Tijdens het symposium ‘Alternatieven voor het doden van eendagshaantjes’ zijn mogelijke alternatieven getoond en bediscussieerd.

Het symposium werd georganiseerd door Wageningen UR, en vond plaats op 8 september, met 40 deelnemers uit de pluimveesector (fokkerij, broederij, brancheorganisatie), het ministerie van Economische Zaken, de NVWA en het onderzoek.

Vooralsnog bestaat er weinig maatschappelijke ophef over de massale doding van de haantjes, maar daar zou de komende jaren verandering in kunnen komen.

De discussie over dit onderwerp heeft inmiddels in Duitsland geleid tot het verbod op het levend vermalen van eendagskuikens en bedrijven als Nestle en Unilever hebben in hun CSR strategie opgenomen dat zij voor het volledig uitbannen van het doden van eendagshaantjes zijn.

Het is dus nog maar de vraag of de markt bereid is de sector de tijd te gunnen om met een praktijkrijp alternatief te komen. Daarom doen de  sector en de overheid er goed aan na te gaan hoe ze de ontwikkeling van een alternatief kunnen versnellen, want zoals het er nu naar uit ziet kan het nog wel vijf tot tien jaar duren voordat een praktijkrijp alternatief beschikbaar is.

Share Button