Euthanaseren van verzwakte varkens nog steeds een taboe

Al bijna 8 jaar wordt er in Nederland gediscussieerd over het vroegtijdig afscheid nemen van zieke varkens door middel van Euthanasie. In het artikel van Marleen van Sleuwen uit 2006, gepubliceerd in het vakblad De Boerderij adviseren deskundigen om ook op gewone bedrijven vaker kwakkeldieren te laten doden. Marleen werd indertijd beloond met journalistieke prijs voor de moet om dit onderwerp op de kaart te zetten.

Ondanks dat de EU tegenwoordig aan de lidstaten meer ruimte biedt om met het toestaan van alternatieven voor het gebruik van T61, toegediend door een dierenarts, blijkt dat in Nederland alleen het schietmasker gebruikt mag worden voor het verdoven van varkens.

De uiteindelijke dood van het dier moet vervolgens gebeuren door het toepassen van pithing. Een term die bewust niet in het Nederlands vertaald wordt. Volgens de definitie in art.2 van Verordening EU 1099/2009 betekent pithing: beschadiging van het weefsel van het centrale zenuwstelsel en het ruggenmerg met een lang en staafvormig, in de schedelholte ingebracht instrument. Het doden van biggen op het bedrijf zonder de inzet van een dierenarts (T61) is onmogelijk geworden omdat er voor biggen geen schietmasker in dit formaat bestaat.

De huidige Nederlandse wetgeving heeft de EU verordening beperkt tot het gebruik van T61 en verdoven met een schietmasker, gevolgd door het doden door middel van Pithing. Dit blijft zo totdat de nieuwe Wet houders van dieren wordt aangenomen in de eerste kamer. Persoonlijk vind ik dat van geen enkele boer kan en mag verwachten dat hij deze handeling uitvoert.

Ondanks de werkgroep die zich blijkens het artikel van Marleen van Sleuwen in 2006 over dit probleem boog en ondanks de Taskforce die Nederland in november 2012 naar dit probleem laat kijken lijkt dit dilemma nog steeds onoplosbaar. Totdat de wet Houders van Dieren wordt aangenomen bestaat er geren alternatief voor het inhuren van de dierenarts. Het euthanaseren van elk kwakkelvarken en elke zieke of verzwakte big wordt ongewild maar genadeloos gedegradeerd tot een kostenpost voor de boer.

Share

Toepassen Verordening EU 1099/2009 binnen de varkensindustrie

Ondanks de nieuwe EU verordening worden pasgeboren biggen veelal handmatig – met inzet van fysieke kracht – gedood, bij gebrek aan een passende techniek die is toegestaan op grond van de Europese verordening. De verordening is weliswaar rechtstreeks van kracht in alle lidstaten, maar volgens artikel 26 van de nieuwe verordening kunnen lidstaten wel stringentere nationale voorschriften handhaven, onder andere m.b.t. het doden van dieren buiten een slachthuis.

Het Besluit doden van dieren beperkt op dit moment de mogelijkheden die de verordening biedt. Dit leidt tot een onaanvaardbare situaties voor Nederlandse varkensboeren. Dit kan niet de bedoeling geweest zijn van de Nederlandse wetgever en daarom is het zaak dat het Besluit houders van dieren zo snel mogelijk in werking treedt.
De verordening is weliswaar rechtstreeks van kracht in alle lidstaten, maar volgens artikel 26 van de nieuwe verordening kunnen lidstaten wel stringentere nationale voorschriften handhaven, onder andere m.b.t. het doden van dieren buiten een slachthuis.

Het Besluit doden van dieren beperkt op dit moment de mogelijkheden die de verordening biedt. Dit leidt tot een onaanvaardbare situaties voor Nederlandse varkensboeren. Dit kan niet de bedoeling geweest zijn van de Nederlandse wetgever en daarom is het zaak dat het Besluit houders van dieren zo snel mogelijk in werking treedt.

Share

Applying Regulation EU 1099/2009 within the poultry industry

Several EU funded studies showed that the concern for animal welfare is one of the factors affecting the consumer’s choice of a product. There is a clear gap between consumer views and the day-to-day practice of killing animals on the farm in this regard. This can lead to public campaigning by welfare pressure groups against the poultry industry, resulting in public outrage with an unpredictable political, financial and economic outcome.

Not only poultry industry will be influenced negatively by consumer reactions in case the farmers would continue to neglect animal welfare in this sense. Therefore, it’s a clear task for animal welfare organizations, consumer organizations, branch organizations and retail organizations to actively support the farmers in their effort to applying Regulation EU 1099/2009.

Share

Rabbit farming: What’s allowed to kill rabbits on farms under EU 1099/2009?

New culling strategies need to be developed to implement Directive EU 1099/2009 into husbandry practices of farmed rabbits and to improve the welfare during on farm culling of sick and crippled rabbits. New stamping out strategies need to be developed and included in Directive EU 1099/2009 to manage large-scale disease outbreaks under farmed rabbits.

Share

Rabbit farming: Animal welfare management according to EU 1099/2009

Rabbit farming is a small-scale industry that does not have a major national or international representative organisation in most of the EU countries. Over 76% of the total production in the EU is in Italy, Spain and France, and home production is still widespread. The production of jointed and processed products is increasing rapidly compared with whole carcase sales and rabbit meat consumption, although less than other meats, is still significant in some countries.

Share

Comparing firefighting foam and 100% Co2 for depopulating poultry

Current control strategies for avian influenza (AI) and other highly contagious poultry diseases include surveillance, quarantine, depopulation, disposal, and decontamination. Selection of the best method of emergency mass depopulation needs to maximize human health and safety while minimizing disease spread and animal welfare concerns. An overall goal of this project was to find a way to evaluate the welfare of the poultry subjected to a depopulation treatment. This study consisted of two experiments to evaluate the efficacy of mass depopulation methods. Experiment 1 was conducted as a proof of concept for the use of the alpha/delta (A/D) ratio in evaluating the time to loss of consciousness in poultry. Experiment 2 was conducted to evaluate the effectiveness of two mass depopulation methods on turkeys. The methods that were tested were carbon dioxide (CO2) gassing and firefighting foam.

Not that, according to Directive EU 1099/2009 firefighting foam is not allowed to be used for culling poultry within the European Union.

Share

CSR as most effective strategy to implement EU Directive 1099/2009 on farms

On January 19, 2012, EFSA published their assessment report on the new Directive EU 1099/2009. According to our vision, Corporate Social Responsibility CSR is probably the most important part of the EU strategy to implement the directive on farm level. Retailers who included animal welfare in their corporate strategy proved that that enforcing this strategy throughout the entire production chain (including farmers) can be extremely successful to underline what their customers demand. By doing so, these pro-active retailers have a bigger impact on implementing animal welfare that branch organizations of veterinary services.


Share

Impact assessment Directive EU 1099/2009


On January 19, 2012, EFSA published their assessment report on the new Directive EU 1099/2009. This documents provides valuable background information on how this directive was established and how it has been influenced by the stake holders. It also demonstrates the future direction of the EU when it comes to safeguarding animal welfare within the near future.

Share

Non-penetrating captive bolt system effective for Euthanising Piglets

Canada, 28 December 2012, The Pig site: A device developed at the University of Guelph has been shown to be as effective but much less unpleasant than alternative methods for euthanizing compromised piglets. Note that according to Directive EU 1099/2009 the use of a non-penetrating captive bolt is not allowed to kill piglets on the farm. Th use of a non- penetrating captive bolt device is restricted to slaughter ruminants, poultry, rabbits and hares, described in ANNEX I:

Art. 4, ANNEX I, table 1, under 2: conditions of use allowed for Ruminants, poultry, rabbits and hares; slaughter only for ruminants; slaughter, depopulation and other situations for poultry, rabbits and hares).

Read more about the Canadian research project:  http://www.thepigsite.com/swinenews/31902/zephyr-gun-effective-for-euthanising-piglets

Share

Anoxia as principle: how does it work and is it the the next generation universal slaughter technique?


Compressed nitrogen can be used as the source of the next generation universal slaughter technique. This idea is warmly welcomed by animal scientists for its ability to kill animals without noticing.

Read more about this exiting new technology:

Share