Fewer diseases through elimination: Euthanasia of sick and crippled pigs on the farm still a hot issue


For almost eight years, there is discussion in the Netherlands on the subject euthanasia of sick and cripple pigs on the farm. This article, published by Marleen Sleuwen in 2006 in the journal De Boerderij experts advise on this controversial subject, even today. Marleen was awarded for her contribution to create openings to discuss on farm euthanasia.

Share Button

Euthanaseren van verzwakte varkens nog steeds een taboe

Al bijna 8 jaar wordt er in Nederland gediscussieerd over het vroegtijdig afscheid nemen van zieke varkens door middel van Euthanasie. In het artikel van Marleen van Sleuwen uit 2006, gepubliceerd in het vakblad De Boerderij adviseren deskundigen om ook op gewone bedrijven vaker kwakkeldieren te laten doden. Marleen werd indertijd beloond met journalistieke prijs voor de moet om dit onderwerp op de kaart te zetten.

Ondanks dat de EU tegenwoordig aan de lidstaten meer ruimte biedt om met het toestaan van alternatieven voor het gebruik van T61, toegediend door een dierenarts, blijkt dat in Nederland alleen het schietmasker gebruikt mag worden voor het verdoven van varkens.

De uiteindelijke dood van het dier moet vervolgens gebeuren door het toepassen van pithing. Een term die bewust niet in het Nederlands vertaald wordt. Volgens de definitie in art.2 van Verordening EU 1099/2009 betekent pithing: beschadiging van het weefsel van het centrale zenuwstelsel en het ruggenmerg met een lang en staafvormig, in de schedelholte ingebracht instrument. Het doden van biggen op het bedrijf zonder de inzet van een dierenarts (T61) is onmogelijk geworden omdat er voor biggen geen schietmasker in dit formaat bestaat.

De huidige Nederlandse wetgeving heeft de EU verordening beperkt tot het gebruik van T61 en verdoven met een schietmasker, gevolgd door het doden door middel van Pithing. Dit blijft zo totdat de nieuwe Wet houders van dieren wordt aangenomen in de eerste kamer. Persoonlijk vind ik dat van geen enkele boer kan en mag verwachten dat hij deze handeling uitvoert.

Ondanks de werkgroep die zich blijkens het artikel van Marleen van Sleuwen in 2006 over dit probleem boog en ondanks de Taskforce die Nederland in november 2012 naar dit probleem laat kijken lijkt dit dilemma nog steeds onoplosbaar. Totdat de wet Houders van Dieren wordt aangenomen bestaat er geren alternatief voor het inhuren van de dierenarts. Het euthanaseren van elk kwakkelvarken en elke zieke of verzwakte big wordt ongewild maar genadeloos gedegradeerd tot een kostenpost voor de boer.

Share Button