Op 5 Juli 2014 werd het langverwachte Besluit Houders van Dieren in de Nederlandse Staatscourant gepubliseerd. Deze nieuwe wetgeving regelt onder andere het dierenwelzijn op productiebedrijven en is op 22 Augustus 2014 definitief van kracht geworden.

In het besluit zijn de Europese bepalingen overgenomen die zijn vervat in Europese Verordening EU 1099/2009. Het regelt onder meer het doden van wrakke of zieke productie dieren die op het landbouwbedrijf noodzakelijk gedood worden omdat ze hun economische waarde hebben verloren en/of uit hun lijden moeten worden verlost.

De Europese verordening voorziet bepalingen die een einde maakt aan de gebruikelijke praktijk om pluimvee door middel van handmatig breken van de nek te doden. Deze methode mag met ingang van het Besluit Houders van Dieren uitluitend nog toegepast worden als backup systeem. Iedere pluimveehouder is gehouden om een een standaard protocol te ontwikkelen en het personeel te trainen in het doden van pluimvee op het bedrijf.

Share